روغن آفتابگردان

اساساً دو نوع دانه آفتابگردان وجود دارد : نوع روغنی و نوع غیر روغنی .آفتابگردان نوع روغنی دانه های سیاه رنگ کوچک هستند که محتوی 40٪ روغن می باشند. ترکیب دانه پوست گیری شده حاوی 67 درصد روغن ، 21درصد پروتیین ، 3 درصد فیبر ، 3 درصد خاکستر می باشد. roghan-aftab

فراوری دانه آفتابگردان و تولید روغن خام آفتابگردان

اساساً آماده سازی دانه آفتابگردان برای روغن کشی شامل مراحل تمیز کردن ، خشک کردن ، انبارکردن ، شکستن دانه ها ، پوستگیری و یا ( همراه با پوست) از مغز دانه می باشد. و پس از آن روغن کشی به وسیله استخراج با حلال و یا پرس صورت می گیرد. که در دیاگرام روبرو نشان داده شده است:

table1

ترکیب و کاربرد روغن آفتابگردان:

روغن آفتابگردان خام به رنگ کهربایی روشن می باشد. این نوع روغن مانند روغن سویا حاوی فسفولیپید ها بوده و میزان فسفولیپید ها در این روغن 5/0 تا 2/1 درصد می باشد.فسفاتیدیل کولین ، فسفاتیدیل اتانول آمین ، فسفاتیدیل اینوزیتول بیشترین میزان فسفولیپیدها ی موجود در روغن آفتابگردان را شامل می شوند. میزان ویتامین E ( آلفاتوکوفرول ) در روغن آفتابگردان 91/0 کل توکوفرول را تشکیل می دهد. میزان کل توکوفرول ها در روغن خام آفتابگردان بین ppm 440 تا 1520 می باشد. میزان ویتامین E در روغن آفتابگردان چندین برابر بیشتر میزان این ماده در روغن سویا می باشد. روغن آفتابگردان حاوی مقداری لینولئیک اسید و اولئیک اسید است که هر دو درکاهش میزان کلسترول خون موثرند. اصولاً ، 15٪ اسیدهای چرب روغن آفتابگردان اسید های چرب اشباع می باشند .میزان اسید های چرب موجود در روغن آفتابگردان به شرح زیر است:

table2


برخی ویژگی های روغن آفتابگران:

میزان استاندارد

ویژگی

ردیف

حداکثر  1 /0 ٪

اسید چرب آزاد

1

143-110

عدد یدی

2

کمتر از 1/0 ٪

رطوبت

3

حداکثر 5/1 ٪

مواد غیر قابل صابونی

4

 
کلیه حقوق این سایت متعلق است به شرکت کشت و صنعت روغن نباتی گلبهار سپاهان
© Copyright ۱۳۸۹